سلام میبینید تو دنیا فقط من نیستم که عاشقم اینام مثل منند.